నేడుప్రపంచ ఓజోన్ డే సందర్భంగా ఆన్ లైన్ క్లాస్ లు

నేడుప్రపంచ ఓజోన్ డే సందర్భంగా ఆన్ లైన్ క్లాస్ లు

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 22 Oct

ప్రపంచ ఓజోన్ డే సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాస్త్ర సాంకేతిక మండలి ఆధ్వర్యంలో సైంటిఫిక్ స్టూడెంట్ సొసైటీ అధ్యక్షులు ఎస్. జి. శ్రీనివాస్ తో "ఓజోన్ఆఫ్ లైఫ్ -35సంవత్సరాలఓజోన్ లేయర్ పరిరక్షణ "అనే అంశం పై బుధవారం న 10.45 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు వరకు ఆన్ లైన్ లో క్లాస్ లు నిర్వహించడం జరుగుతుందని జిల్లాజాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ జి ల్లా సమన్వయకర్త కేసరి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. మంగళవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసారు కావున ఉపాధ్యాయులు, విధ్యార్థులు ఈ https://www.youtube.com/watch?v=67Eok2bVEEw లింక్ ద్వారా వెబినార్ లో పాల్గొని ప్రతి ఒక్కరూ ఓజోన్ సంరక్షణ లో పాల్గొనవలసిందిగా ఆయన కోరారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved