మట్టి వినాయకుల పంపిణీ

మట్టి వినాయకుల పంపిణీ

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 22 Oct

వినాయక చవితి పురస్కరించుకుని విబివిఆర్ చారిటబుల్ పౌండేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నేషనల్ గ్రీన్ కోర్ సంయుక్తంగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు సంపత్ కుమార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నేషనల్ గ్రీన్ కోర్ సమన్వయకర్త కేసరి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు గురువారం స్థానిక ఎం ఎస్ ఎన్ చారిటీ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మట్టి వినాయకులు గట్టివి నాయకులు అన్నారు ప్రతి ఒక్కరు పరివారాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు రంగులు ఉపయోగించని విగ్రహాలను ఇళ్లలో పాటించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్ శ్రీహరిరావు లక్ష్మణరావు , రామకృష్ణ సూరిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved