నిబంధనలు పాటిస్తూ.. గణపతి పూజలు నిర్వహించాలి

నిబంధనలు పాటిస్తూ.. గణపతి పూజలు నిర్వహించాలి

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 22 Oct

కరోనా వైరస్ ఉధృతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ గణపతి ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోవాలని కాకినాడ కార్పొరేషన్ మేనేజర్ సత్యనారాయణ తెలిపారు గురువారం గణపతి నవరాత్రులు పురస్కరించుకొని కార్పొరేషన్లో సిబ్బందికి మట్టి విగ్రహాలు పంపిణీ చేశారు గణపతి నవరాత్రులు పాటిస్తూ ఆలయాల్లో స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved