పదవి విరమణ మరింత బాధ్యత పెంచుతుంది

పదవి విరమణ మరింత బాధ్యత పెంచుతుంది

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 25 Oct

పదవీ విరమణ మరింత బాధ్యతను పెంచుతుందని కార్పొరేషన్ అధికారులు సత్యనారాయణ,శ్యామిల్ తెలిపారు. మంగళవారంకాకినాడ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో పదవి విరమణ పొందుతున్న మేనేజర్ మురళికి మున్సిపల్ ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సత్కరించారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved