లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ విరాళం

లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ విరాళం

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 09 Jul

కాకినాడ రామారావు పేటలో ఉన్న లయన్స్ క్లబ్ హాల్లోలయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ కు రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేలు విరాళాన్నిలయన్స్ క్లబ్ కాకినాడ ప్రెసిడెంట్ కే శ్రీనివాసులు లయన్స్ పూర్వపు గవర్నర్ డా. బాదం బాలకృష్ణ గురువారం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో ఈ ప్రమాదంలో నైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు ముందుగా స్పందించేది ఏకైక స్వచ్ఛంద సంస్థ సేవా సంస్థలయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషన్ ఫౌండేషన్ అని తెలిపారు ఇటువంటి సంస్థకు మూల నీదిగా తన కుటుంబం నుంచి 15 వేల డాలర్ ఇవ్వడానికి నిర్మించడం జరిగిందన్నారు దీంతో ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో దంగేటి సతీష్ స్వాతి శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved