ఎట్టకేలకు షాపులు వేలం పాట ఖరారు

ఎట్టకేలకు షాపులు వేలం పాట ఖరారు

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 20 Oct

కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీ లో నూతనంగా నిర్మించిన నాలుగు షాపులకు లీజు పద్ధతిలో ఇచ్చేందుకు వేలంపాట నిర్వహించడం జరిగిందని డిప్యూటీ కమిషనర్ సత్యనారాయణ తెలిపారు సోమవారం రేచర్ల పేట లోఅంబేద్కర్ కమ్యూనిటీ హాల్ వద్ద ఉన్న నాలుగు షాపులకు ఆయన ఛాంబర్ లో వేలంపాట నిర్వహించారు నిబంధన ప్రకారం షాపులు కేటాయించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved