రేషన్ డిపోల ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు

రేషన్ డిపోల ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 28 Oct

రేషన్ డిపోల ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడం జరుగుతుందని వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు ఇనుకొండ పట్టాభిరామయ్య స్థానిక కార్పొరేటర్ జె డి పవన్ కుమార్ తెలిపారు స్థానిక 43 డివిజన్ లో ట్రెజరీ కాలనీ రామాలయం వీధిలో మహిళా సంఘాలకు అప్పగించిన రేషన్ డిపో ను వారు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ లౌక్ డౌన్ సమయంలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సరుకులను పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జొన్నాడ సుబ్రహ్మణ్యం పి శేషు తదితరులు పాల్గొన్నారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved