పార్కుల అభివృద్ధికి భాగస్వామ్యం కావాలి

పార్కుల అభివృద్ధికి భాగస్వామ్యం కావాలి

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 25 Oct

పార్కుల అభివృద్ధికి ప్రజలందరూ భాగస్వా మ్యం కావాలని కాకినాడ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ స్నిప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ అన్నారు. స్థానిక ఆర్ ఆర్ నగర్ లో పార్క్ అభివృద్ధి చేయాలని స్థానిక కోరడంతో కమిషన్ పరిశీలించారు పార్కు ప్రహరి గోడ నిర్మించడంతో పాటు లైటింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు అనంతరం దేవాలయాలు ప్రారంభించడంతో స్థానిక బాల త్రిపుర సుందరి ఆలయాన్ని పరిశీలించారు ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు తప్పనిసరిగా నిబంధనలను పాటించాలన్నారు ఈ సందర్భంగాఆయన మాట్లాడుతూ పార్కు స్థలాల పరిరక్షణ, అభివృ ద్ధికి ప్రజల సహకారం అవసరమన్నారు. అభివృద్ధి కమిటీలు ఏర్పా టు చేసుకుని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగ స్వామ్యం కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. నగరంలో పార్కులు అభివృద్ధి చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ప్రశాంత్ మున్సిపల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved