మున్సిపల్ పాఠశాల తనిఖీ చేసిన ...కమిషనర్

మున్సిపల్ పాఠశాల తనిఖీ చేసిన ...కమిషనర్

user-default | Mob: | 22 Oct

కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీ లో ఉన్న పలు మున్సిపల్ పాఠశాలను కాకినాడ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ దినకర్ పుండ్కర్ శుక్రవారం ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు ఎండోమెంట్ కాలనీలో గల మున్సిపల్ పాఠశాల పరిశీలించి ఉపాధ్యాయులు పలు సూచనలు చేశారు కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా మున్సిపల్ పాఠశాల ఉండాలని కమిషనర్ సూచించారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved