ప్రతి శనివారం కార్యాలయం పరిశుభ్రత

ప్రతి శనివారం కార్యాలయం పరిశుభ్రత

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 25 Oct

ప్రతి శనివారం కాకినాడ కార్పొరేషన్ పరిశుభ్రత పాటించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కాకినాడ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ దినకర్ పుండ్కర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు కార్పొరేషన కార్యాలయంలో శనివారం పరిసరాలను పరిశుభ్రం చేసి దుము దులిపారు కాల్వలను శుభ్రం చేశారు చెత్తాచెదారాన్ని తొలగించారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved