పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి..జిల్లా కలెక్టర్

పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి..జిల్లా కలెక్టర్

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 29 Oct

పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని జిల్లా కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి తెలిపారు శనివారం జిల్లా కలెక్టర్ ను సిబ్బందితో కలిపి జిల్లా కలెక్టర్ శుభ్రం చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved