అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలి

అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలి

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 13 Jul

అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు తక్షణమే ప్రభుత్వం న్యాయం చేనయాలని ప్రముఖ న్యాయవాదులు ముప్పల సుబ్బారావు డిమాండ్ చేశారు కాకినాడ ఏఐటీయూసీ భవనంలో 48 గంటల నిరాహార దీక్ష ముగిసిన సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అధికారంలోకి రాగానే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పింది ఇప్పుడు వరకు బాధితులకు న్యాయం చేయలేదు అన్నారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved