కాకినాడ లో మొసలి

కాకినాడ లో మొసలి

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 31 Oct

కాకినాడ నగరంలో జగన్నాధపురం వంతెన కింద చెరువు లోమొసలి హల్ చల్ చేసింది మొసలి కనిపించడంతో మత్స్యకారులు పరుగులు తీశారు వేట విరమణ సమయంలో ఒడ్డున ఉన్న బోటు లను మరమ్మతు చేస్తుండగా మత్స్యకారులు బోట్ల మధ్యలో లో ఈ ముసలి కనిపించడం ప్రజలను భయాందోళనకు గురయ్యారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved