చేతుల పరిశుభ్రత దినం ( అక్టోబర్15)

చేతుల పరిశుభ్రత దినం ( అక్టోబర్15)

user-default | Mob: | 22 Oct

చేతుల పరిశుభ్రత దినం ( అక్టోబర్15) 👉 చేతుల అపరిశుభ్రత వల్ల వచ్చే రోగాలు 👉 చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడంలోని దశలు 👉పొడవుగా పెంచిన గోర్లు & గోర్లలో చేరే మట్టి అనర్థాలు 👉 చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలసిన సందర్భాలు మొ. విజ్ఞానాబినందనలతో.. *చింతలేని యాగంటీశ్వరప్ప.* జాతీయ పర్యావరణ కన్వీనర్

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved