స్కూల్ బస్సుకు తప్పిన ముప్పు

స్కూల్ బస్సుకు తప్పిన ముప్పు

user-default | Mob: | 09 Jul

మామిడికుదురు మండలం- నగరంలో శ్రీ సాయి దీప్తి 40 మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తున్న స్కూల్ బస్సుకు తప్పిన ముప్పు... స్కూల్ బస్సు లోపల మొత్తం కాలిపోయిన వైరింగ్,ప్రమాదాన్ని గమనించి బస్సున నిలిపివేసిన డ్రైవర్.... తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం,విద్యార్ధులు సురక్షితం.... అటుగా వెళ్తున్న నగరం ఎస్సై ఎన్.సతీష్ బాబు విద్యార్ధులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చి, వేరే బస్సులో తరలింపు.....

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved